Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΟΛΑΠ οπού πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες.

Για 10η θητεία, από το 1997, συνεχίζει ως Πρόεδρος ο Μιχάλης Αποστολόπουλος, με τα άξια και έμπειρα στελέχη της Λέσχης στο πλευρό του.

Μετά και τη σύσταση σε σώμα, το νέο Δ.Σ. της ΑΟΛΑΠ έχει ως εξής,
Πρόεδρος Αποστολόπουλος Μιχαήλ
Α΄ Αντιπρόεδρος Τσιρώνης Ανδρέας
Β΄ Αντιπρόεδρος Φωτεινογιαννόπουλος Ιωάννης
Γραμματεύς Σπυρόπουλος Σπυρίδων
Ταμίας Τουμπέκης Γεώργιος
Έφορος Υλικού Ντουμπάκης Αντώνιος
Μέλος Κωνσταντοπούλου Σοφία
Μέλος Κωνσταντοπούλου Αθανασία
Μέλος Νοταράς Κωνσταντίνος
και η Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Τζέμος Κωνσταντίνος
Μέλη:
Κωνσταντόπουλος Φώτιος
Τσετσώνης Ηλίας