Την Τετάρτη 12 Ιουλίου έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της ΑΟΛΑΠ στα γραφεία του Σωματείου στον Πύργο και διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Δ.Σ., των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου, Νίκου Χηνόπουλου. Η προσέλευση των μελών της ΑΟΛΑΠ ήταν αθρόα, με σχεδόν όλα τα μέλη το Σωματείου να δίνουν το παρών στις αρχαιρεσίες.

Για 11η φορά στην ιστορία της ΑΟΛΑΠ, Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Μιχάλης Αποστολόπουλος, ενώ για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν τα εξής μέλη:

Τακτικά Μέλη

Φραντζισκάκης Θεόδωρος

Τσιρώνης Ανδρέας

Τουμπέκης Γεώργιος

Σπυρόπουλος Σπυρίδων

Λαϊνόπουλος Στυλιανός

Κρεκουκιώτης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη

Φωτεινογιαννόπουλος Ιωάννης

Ντουμπάκης Αντώνιος

Τσαπέκης Δημήτριος

Κουρέλης Νικόλαος

Καραμάνης Νικόλαος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Μπαντούνας Ιωάννης

Καραγκούνης Ηλίας

Αλεξανδρόπουλος Φώτιος

Αναπληρωματικά Μέλη

Τζέμος Κωνσταντίνος

Αντωνόπουλος Λάμπρος

Μαστραπά Αικατερίνη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΟΛΑΠ θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 20:00 στα γραφεία της ΑΟΛΑΠ.